Rezervați-vă de vacanță
Data Checkin
Data Checkout
Număr oaspeţi 2 Adulţi - 0 Copii
Apartment/room
Apartment/room 1
Nr. Adulţi
Nr. Copii
Apartment/room 2
Nr. Adulţi
Nr. Copii

Uni-En-Iso 9001

Politica de calitate - Europa Tourist Group - UNI EN ISO 9001

Certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu norma UNI-EN-ISO 9001 de către Grupul Europa Tourist are un caracter pur voluntar deoarece este recunoscută importanţa acestui element cănd vine vorba de clienţii şi investitorii din zonă atât cei naţionali cât şi internaţionali.
Conducerea Grupului Europa Tourist, conştient de rolul său de lider şi-a exprimat dorinţa de a extinde sistemul de management al calităţii în toate structurile sale hoteliere răspândind şi sprijinind angajamentul de a îndeplini cerinţele de SMC şi îmbunătăţirea eficienţei acestuia în scopul de a asigura clientul o înaltă calitate a serviciilor în toate structurile operante.
Pentru a atinge aceste rezultate Grupul Europa Tourist implică toţi angajaţii din organizaţia sa în scopul de a răspândi mentalitatea de îmbunătăţire continuă.
Pentru Grupul Europa Tourist obţinerea satisfacţie maxime pentru clienţi este legată de furnizarea de servicii în special cu privire la eficienţă, promptitudine, preţ , încredere şi imaginea Grupului care este piatra de temelie a tuturor evaluările sale în ceea ce priveşte alegerile strategice ale companiei.
În special, pentru a asigura un serviciu mereu eficient , birourile de turism Europa Group sunt deschise în fiecare zi a anului, inclusiv zilele de sărbătoare, cu un sistem de rezervare şi Call Center care permit o interacţiune directă între client şi diferitele birouri care alcătuiesc întreaga activitate a reţelei de organizare.
Politica de calitate definită de către Conducere este în concordanţă cu strategia generală a organizaţiei şi stabileşte următoarele priorităţi:
• O atenţie constantă la nevoile, aşteptările (chiar şi cele neexprimate ) şi la satisfacţia clienţilor săi în general.
• Îmbunătăţirea de structurilor de întâmpinare, atât în termeni calitativi cât şi cantitativi;
• Planificarea atentă a diferitelor procese de organizare în scopul de a optimiza utilizarea resurselor umane şi limitând costurile cu aceştia;
• Informarea, conştientizarea şi instruirea în mod continuu a resurselor umane care oferă activitatea lor în cadrul organizaţiei cu referire în mod special la SMC;
• Aplicarea, verificarea şi revizuirea periodică a acestei politici, a obiectivelor şi ţintelor pentru îmbunătăţirea în raport cu SMC.
Pentru fiecare obiectiv sunt stabilite scopuri, indicatori, eventuale programe şi responsabilităţi bine definite.
Conducerea se angajează să facă disponibile resursele şi mijloacele adecvate pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor stabilite în termeni de expertiză, echipamente , informaţii, resurse economice şi financiare precum şi pentru a monitoriza gradul de aplicare.
Conducerea, intenţionând să îşi întemeieze deciziile pe analiza datelor şi informaţiilor în cadrul organizaţiei, promovează o abordare metodologică axată pe colectarea sistematică a datelor şi pe analizarea lor detaliată. În acest scop, Conducerea numeşte responsabilul-şef pe linie de calitate al Grupului(Europa Tourist), acesta fiind responsabil cu monitorizarea, întreţinerea şi îmbunătăţirea SMC în funcţie de obiectivele comune stabilite.
În mod periodic sunt efectuate audituri pe sistemul de management al calităţii, în scopul de a verifica punerea în aplicare şi eficacitatea în realizarea setului de obiective anuale prestabilite şi de a indica posibilele corecţii .
Conducerea este de acord să revizuiască cel puţin o dată pe an gradul de adecvare a SMC. Cu această ocazie se verifică realizarea obiectivelor anuale de calitate şi se analizează eventualele abateri.
Politica de calitate este revizuită periodic şi atunci când este necesar se fac modificari.
O copie a politicii de calitate împreună cu organigrama unitaţii este expusă la fiecare structură hotelieră oficială aparţinătoare Grupului Europa Tourist, politica de calitate este de asemenea publicată pe site-urile : www.etgroup.info , www.etgrouphotels.com şi www.europare.com

01.01.2011

Conducerea

explorează lumea europa tourist group &
 Europa Tourist Group © 2008 - 2018 | P.IVA 00880040274 -  ET Group Hotels  Corso del Sole 102, 30028 Bibione (Ve) Italy | +39 0431430144
Credits